UNEX T-YOU

Основната идея на проекта е да се създаде уникален, иновативен образователен инструмент, който да подпомогне учителите в техните ежедневни дейности, за да осигурят високо качество на преподаване и да представят съвременни възможности за обучение на своите ученици.
Image

За Проекта

Целевата група на проекта са ученици от 14 до 16 годишна възраст.

Проектът UNEX T-YOU е съставен от набор от инструменти, които учителите да прилагат, използвайки по-активна, креативна и гъвкава методология, допринасяща за интеграцията и адаптацията на учениците.

В същото време придобитите знания и умения ще ги улеснят в бъдещата интеграция в общество, където все по-често се изисква да се състезават и да бъдат гъвкави.

Резултати

Целевата група на проекта са ученици от 14 до 16 годишна възраст

Подобряване на практиките за четене

Разбиране на това, което четем

Развиване на писмени умения

Култивиране на устно изразяване

Освен това ще имат по-творчески, личен, рефлективен и критичен литературен опит.

Освен това ще имат по-творчески, личен, рефлективен и критичен литературен опит. В проекта UNEX T-YOU ученикът се разглежда от гледна точка на главен герой на действието и като човек, пряко отговорен за продукта.
Image

 

ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; KД201-Стратегически партньорства в сферата на училищното образование Продължителност: 01.11.2019. – 31.10.2021.