Изтегли

Проектът UNEX T-YOU е съставен от набор от инструменти, които учителите да прилагат, използвайки по-активна, креативна и гъвкава методология, допринасяща за интеграцията и адаптацията на учениците.