Download

UNEX T-YOU-PROJEKT består af et sæt værktøjer til lærere til implementering ved hjælp af en mere deltagende, kreativ og fleksibel metodologi, der bidrager til integration og tilpasning af studerende.
IO3, Udvikling af skriftlige færdigheder
IO4, Dyrkning af mundtlighed