Nyheder

Officiel start af UNEX Y-YOU-projektet

Den 2. og 3. december fandt det første møde med UNEX T-YOU-projektet sted i værtsbygningen af projektkoordinatorens 93. skole Alexander Teodorov - Balan. Projektet har sat sig det ambitiøse mål at forbedre de studerendes evner i aldersgruppen 14-16 år inden for læsning, forståelse, skrivning og mundtlig præsentation.

Information

№: 2019-1-BG01-KA201-062354
Program: ERASMUS +; KA2-samarbejde om innovation og udveksling af god praksis; KA201-strategiske partnerskaber for skoleundervisning
Varighed: 01.11.2019. - 31.10.2021.