Officiel start af UNEX Y-YOU-projektet

Den 2. og 3. december fandt det første møde med UNEX T-YOU-projektet sted i værtsbygningen af projektkoordinatorens 93. skole Alexander Teodorov - Balan. Projektet har sat sig det ambitiøse mål at forbedre de studerendes evner i aldersgruppen 14-16 år inden for læsning, forståelse, skrivning og mundtlig præsentation.

Der er flere interessante fakta i projektet. Partnerskabet består af to partnere fra et land - Polen, Danmark, Spanien og Bulgarien. Den ene partner er en skole og den anden en NGO. Den vigtigste målgruppe er studerende på tærsklen til at afslutte deres grundskoleuddannelse, deres eksterne vurdering og nye uddannelsesmuligheder baseret på den. Desværre viser sporing af PISA-rapporter i de senere år en nedadgående tendens for de fleste partnere undtagen Polen.

Efter den traditionelle velkomst med brød og salt til lyden af caba sækkepiper præsenterede partnerne deres organisationer og de muligheder, de har til at bidrage til teoretisk udvikling og praktisk test og anvendelse. Partnerskabet producerer og tester metodologier med praktiske øvelser for at forbedre: læsning, forståelse, skrivning og tale. Færdigheder er ikke kun vigtige i dette stadie af studerendes udvikling, men også ift. anvendelse i deres liv generelt.