UNEX T-YOU

Główną ideą projektu jest stworzenie unikalnego, innowacyjnego narzędzia edukacyjnego wspierającego nauczycieli w ich codziennych działaniach w celu zapewnienia wysokiej jakości nauczania i zaprezentowania swoim uczniom współczesnych możliwości uczenia się.
Image

O projekcie

The target group of the project are students from 14 to 16 years old.

UNEX T-YOU PROJECT is made up of a set of tools for teachers to implement using a more participatory, creative and flexible methodology, contributing to the integration and adaptation of students.

At the same time the gained knowledge and skills will facilitate them in the future integration into a society where they are increasingly required to compete and be versatile.

Rezultaty

Grupą docelową projektu są uczniowie w wieku 14- 16 lat.

Poprawa umiejętności czytania

Rozumienie tego co czytamy

Rozwój umiejętności pisania

Kultywowanie wypowiedzi ustnej

Będzie to także bardziej twórcze, osobiste, refleksyjne i krytyczne doświadczenie literackie.

Będzie to także bardziej twórcze, osobiste, refleksyjne i krytyczne doświadczenie literackie. W UNEX T-YOU PROJECT uczeń widziany jest z tej perspektywy jako bohater akcji i osoba bezpośrednio odpowiedzialna za produkt.
Image

 

ERASMUS +; Akcja 2 (KA2) - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; KA201 - Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej