O projekcie

 

Rezultaty

Nazwa projektu: Narzędzia do rozumienia i wyrażania

Główną ideą projektu jest stworzenie unikalnego, innowacyjnego narzędzia edukacyjnego wspierającego nauczycieli w ich codziennych działaniach w celu zapewnienia wysokiej jakości nauczania i zaprezentowania swoim uczniom współczesnych możliwości uczenia się.

Grupą docelową projektu są uczniowie w wieku 14- 16 lat.

UNEX T-YOU PROJECT składa się z zestawu narzędzi, które nauczyciele mogą wdrażać przy użyciu bardziej partycypacyjnej, kreatywnej i elastycznej metodologii, przyczyniając się do integracji i adaptacji uczniów

Jednocześnie zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią im przyszłą integrację ze społeczeństwem, w którym coraz częściej wymaga się od nich konkurencyjności i wszechstronności.

Będzie to także bardziej twórcze, osobiste, refleksyjne i krytyczne doświadczenie literackie. W UNEX T-YOU PROJECT uczeń widziany jest z tej perspektywy jako bohater akcji i osoba bezpośrednio odpowiedzialna za produkt.
 
  • Poprawa umiejętności czytania
  • Rozumienie tego co czytamy
  • Rozwój umiejętności pisania
  • Kultywowanie wypowiedzi ustnej
 

Info

№: 2019-1-BG01-KA201-062549
Program: ERASMUS +; Akcja 2 (KA2) - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; KA201 - Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej
Czas trwania:01.11.2019. – 31.10.2021.
Partnerzy:
93rd "Alexander Teodorov - Balan"Secondary school – Bułgaria
CARLOS V SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA – Hiszpania
BrainLog – Dania
Korup Skole – Dania
STOWARZYSZENIE ARID – Polska
Zaspół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu- Polska
Know and Can Association – Bułgaria