Официален старт на проекта UNEX Y-YOU

На 2ри и 3ти Декември в сградата на домакина – координатор на проекта  93то СУ Александър Теодоров – Балан се проведе първата среща по проекта UNEX T-YOU. Проекта си е поставил амбициозната цел да подобри уменията на учениците от възрастовата група 14-16 години в четене, рабиране, писане и устно представяне.

В проекта има няколко интересни факта. Състава на партньорството е от по двама партньора от държава – Полша, Дания, Испания и България. Един от партньорите е училище, а другият НПО. Основната целева група са ученици на прага на завършването на основното си образование, неговото външно оценяване и на неговата база нови образователни възможности. За съжаление проследяването на докладите на PISA през последните години показва низходяща тенденция за повечето партньори с изключение на Полша.

След традиционното посрещане с хляб и сол под звука на каба гайди партньорите представиха организациите си с възможностите, които имат за да допринесат в теоретичните разработки и практическите тестове и прилагане. Партньорството ще изготви, тества в реални условията в училище методологии с практически упражнения за подобряване на: четене, разбиране, писане и речево представяне. Умения важни не само в този етап на развитието на учениците, но и с широко приложение в живота.