Oficjalne rozpoczęcie projektu UNEX Y-YOU

W dniach 2 i 3 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie projektu UNEX T-YOU w siedzibie koordynatora projektu 93.Szkoły Aleksandra Teodorowa - Balana. Projekt postawił sobie ambitny cel, jakim jest doskonalenie umiejętności czytania, rozumienia, pisania i prezentacji ustnych uczniów w wieku 14-16 lat.

W projekcie jest kilka interesujących faktów. Partnerstwo składa się z dwóch partnerów z kraju - Polski, Danii, Hiszpanii i Bułgarii. Jeden partner to szkoła, a drugi organizacja pozarządowa. Główną grupą docelową są uczniowie u progu ukończenia szkoły podstawowej, ich ocena zewnętrzna i nowe możliwości edukacyjne na niej oparte. Niestety śledzenie raportów PISA w ostatnich latach pokazuje tendencję spadkową dla większości partnerów z wyjątkiem Polski.

Po tradycyjnym powitaniu chlebem i solą przy dźwiękach kobzy caba, partnerzy zaprezentowali swoim organizacjom możliwości, jakie mają, aby przyczynić się do rozwoju teoretycznego oraz praktycznych testów i zastosowań. Partnerstwo stworzy i przetestuje rzeczywiste metodologie testowania z praktycznymi ćwiczeniami poprawiającymi: czytanie, rozumienie, pisanie i mówienie. Umiejętności są ważne nie tylko na tym etapie rozwoju ucznia, ale także mają szerokie zastosowanie w życiu.